Μεταφράσεις
14 Οκτωβρίου, 2019 Διπλωματικές Εργασίες / Φοιτητική Ενημέρωση 0 Comment

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοίνωσε την προκήρυξη του Προγράμματος Υποτροφιών SYLFF για το φετινό ακαδημαϊκό έτος. Θα χορηγηθούν συνολικά έξι υποτροφίες, ύψους των 8.300 δολαρίων, σε σπουδαστές /σπουδάστριες.

Προϋπόθεση λήψης της υποτροφίας αποτελεί το ηλικιακό όριο ν’ αντιστοιχεί στα τριάντα (30) έτη και παράλληλα να έχουν γίνει αποδεκτοί ή να είναι εγγεγραμμένοι σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ή Διδακτορικό Πρόγραμμα Σχολών ή Τμημάτων κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών του Ε.Κ.Π.Α.

Σχετικές πληροφορίες:

Προκήρυξη  http://www.interel.uoa.gr/fileadmin/interel.uoa.gr/uploads/sylff/2019-20/SYLFF_ANNOUNCEMENT.2019-2020.docx )

Εντυπο αίτησης  ( http://www.interel.uoa.gr/fileadmin/interel.uoa.gr/uploads/sylff/2019-20/SYLFF_aitisi.2019-2020.docx )

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων και Ιστορίας του Πανεπιστημίου  στο http://www.interel.uoa.gr/dpt-intern-eu/inter-bil/programma-sylff.html

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των δικαιολογητικών έχει οριστεί για τις 23 Οκτωβρίου 2019.


Στο δυναμικό του ομίλου, ανήκει έμπειρο δίκτυο συνεργατών, κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών, οι οποίοι διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και τις ικανότητες,  να υποστηρίξουν με επιτυχία την εκπόνηση διπλωματικών εργασιών αλλά και τη συγγραφή πτυχιακών εργασιών όλων των επιστημονικών πεδίων. Αναλαμβάνονται υπεύθυνα διπλωματικές εργασίες οικονομικών,  διπλωματικές εργασίες πληροφορικήςμεταπτυχιακές εργασίες επιστημών υγείας, πτυχιακές εργασίες επιστημών αγωγής,  μεταπτυχιακές εργασίες θετικών επιστημών, καθώς και διπλωματικές εργασίες πολυτεχνικών επιστημών.