Στα πλαίσια επέκτασης των δραστηριοτήτων μας, ενδιαφερόμαστε για την συνεργασία με κατόχους μεταπτυχιακών, διδακτορικών τίτλων σπουδών με εμπειρία στην υποστήριξη πανεπιστημιακών εργασιών, καθώς και σε θέματα εξετάσεων.