Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο
26 Οκτωβρίου, 2019 Πανεπιστημιακές Εργασίες / Φοιτητική Ενημέρωση 0 Comment

Το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων συντονίζει τους συμμετέχοντες στα προγράμματα κινητικότητας να διεκπεραιώσουν με επιτυχία τις απαραίτητες τυπικές διαδικασίες, ενισχύοντας παράλληλα τη δυναμική παρουσία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά δίκτυα.

Ειδικότερα:

Το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ανακοίνωσε την προκήρυξη θέσεων πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για το τρέχων ακαδημαϊκό έτος, 2019-2020, με επιλέξιμη περίοδο υλοποίησης των μετακινήσεων από 01/03/2020 έως 31/08/2020. 

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ορίστηκε από τις 22 Οκτωβρίου έως τις 22 Νοεμβρίου 2019.


Οι συνεργάτες του ομίλου, διαθέτουν μεγάλη εμπειρία και την κατάλληλη εξειδίκευση, ενώ είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών. Είναι σε θέση να υποστηρίξουν με επιτυχία διπλωματικές εργασίες και πανεπιστημιακές εργασίες καθοδηγώντας μεθοδικά τους σπουδαστές / σπουδάστριες. Είναι κατάλληλα καταρτισμένοι να παρέχουν συμβουλευτική κατά την εκπόνηση πτυχιακών εργασιών και κατά την εκπόνηση διπλωματικών εργασιών όλων των επιστημονικών πεδίων. Αναλαμβάνονται υπεύθυνα πανεπιστημιακές εργασίες όλων των κλάδων εξειδίκευσης. Ειδικότερα, αναλαμβάνονται φοιτητικές εργασίες οικονομικών, διπλωματικές εργασίες πληροφορικής, πανεπιστημιακές εργασίες επιστημών υγείας, πτυχιακές εργασίες επιστημών αγωγής, μεταπτυχιακές εργασίες θετικών επιστημών, καθώς και φοιτητικές εργασίες πολυτεχνικών επιστημών.