Εργασίες ΕΑΠ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΑΠ / ΑΠΚΥ


Το άρτια εξειδικευμένο δίκτυο συνεργατών αναλαμβάνει την σωστή και τη μεθοδευμένη καθοδήγηση σε εργασίες ΕΑΠ (Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου), καθώς και εργασίες ΑΠΚΥ (Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου). Παρέχεται επιστημονική υποστήριξη στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές σε γνωστικά αντικείμενα των Σχολών τους, καθώς και κατά την εκπόνηση εργασιών.

Ο εκπαιδευτικός όμιλος παρέχει τη δυνατότητα να σας καθοδηγήσει σωστά με ορθές πρακτικές κατά τη διάρκεια της συγγραφής της πανεπιστημιακής εργασίας σας, αναλαμβάνοντας με υπευθυνότητα:

– Την εύρεση έγκυρης και αξιόπιστης βιβλιογραφίας, από ελληνικές και από ξενόγλωσσες πηγές.

– Τη δημιουργία κατάλληλου διαγράμματος ροής στο οποίο θα στηριχθεί η ανάπτυξη του θέματος.

– Την εφαρμογή στατιστικών μεθόδων ανάλυσης, εφόσον απαιτείται για την ολοκλήρωση της εργασίας σας.

– Τον τελικό έλεγχο της εργασίας, μέσω ειδικού προγράμματος (plagiarism), ώστε να αποδεικνύεται η μοναδικότητα της.

Συγκεκριμένα, αναλαμβάνεται η υποστήριξη εργασιών όλων των ενοτήτων ΕΑΠ, ΑΠΚΥ. Επίσης, οι συνεργάτες του οργανισμού παρέχουν τη βοήθεια τους μέσω της διδασκαλίας των μαθημάτων του ΕΑΠ, ΑΠΚΥ, με στόχο τις επιτυχίες των φοιτητών στις εξετάσεις τους.

 


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΕΑΠ / ΑΠΚΥ


ΕΑΠ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΕΟ 30 100 90 240
ΤΡΑ 35 100 90 240
ΜΒΑ 35 110 100 250
ΔΜΥ 40 120 100 250
ΔΤΕ 40 120 100 250
ΤΛΧ 35 100 90 240
ΔΙΠ 35 100 90 240
ΕΚΠ 35 100 90 240
ΕΚΕ 35 100 90 240
ΕΛΠ 35 100 90 240
ΕΠΟ 35 100 90 240
ΔΠΜ 35 100 90 240
ΠΛΗ 45 120 110 290
ΠΛΣ 45 120 110 290
ΔΙΑ 40 100 90 300(5)
ΦΥΕ 40 100 90 240

ΑΠΚΥ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΠΔΕ 35 100 90 240
ΟΙΚ 30 100 90 240
ΜΒΑ 35 110 100 250
ΔΜΥ 40 120 100 250
ΜΔΕ 40 100 90 240
ΤΟΙΚ 40 100 90 240
ΔΤΠ 35 100 90 240
ΕΠΑ 35 100 90 240
ΣΔΜ 40 110 100 250
ΕΛΛ 35 100 90 240
ΕΓΛ 35 100 90 240
ΚΠΣ 40 120 100 280
ΠΕΣ 45 120 110 290
ΑΥΔ 45 120 110 290
ΔΠΠ 40 100 90 240


Εργασίες ΕΑΠ – Εργασίες ΑΠΚΥ – Εργασίες ΔΕΟ – Εργασίες ΤΡΑ – Εργασίες ΤΛΧ – Εργασίες ΕΚΠ – Εργασίες ΕΚΕ – Εργασίες ΔΜΥ – Εργασίες ΠΛΣ – Διπλωματικές Εργασίες Εαπ – Εκπόνηση Εργασιών Εαπ