Εργασίες ΕΑΠ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΚΥ


Κατά τη διάρκεια της φοιτητικής σταδιοδρομίας, οι σπουδαστές του ΑΠKY έχουν υποχρεώσεις να υλοποιήσουν εξαμηνιαίες εργασίες ΑΠΚΥ με σκοπό την απόκτηση του τίτλου σπουδών σε θεματική ενότητα της επιλογής τους. Έτσι, ανάλογα με θεματική ενότητα που έχουν επιλέξει θα πρέπει να συγγράψουν 4-5 εξαμηνιαίες εργασίες σε κάθε έτος σπουδών.


ΑΠΚΥ – ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

 • ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ – ΕΛΛ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΠΔΕ
 • ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ – ΑΣΠ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΟΙΚ

ΑΠΚΥ – ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

 • ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΕΠΑ
 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ – ΕΓΛ
 • ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ – ΣΔΜ
 • ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ – ΘΣΠ
 • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΕΔΜ
 • ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΠΠΑ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΔΠΠ
 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – ΚΠΣ
 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – ΠΕΣ
 • ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ – ΑΥΔ
 • ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΙΑΤΡΙΚΗ – ΕΠΤ
 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΣΑΕ
 • ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ – ΤΟΙΚ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ – ΔΤΠ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΜΔΕ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ – ΔΜΥ
 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΥΣ
 • ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ – ΔΕΕ

ΑΠΚΥ – ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΑ)

 • ENTERPRISE RISK MANAGEMENT – ERM
 • BUSINESS ADMINISTRATION – ΜΒΑ
 • SUSTAINABLE ENERGY SYSTEMS – SES
 • COGNITIVE SYSTEMS – CS

ΑΠΚΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
 • ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΤΑ SOCIAL MEDIA


εργασίες απκυ – εκπόνηση εργασιών απκυ – ergasies apky – φοιτητικές εργασίες απκυ – εργασίες ΠΔΕ – εργασίες ΟΙΚ – εργασίες ΔΤΕ -εργασίες ΔΜΥ – εργασίες ΕΠΑ – εργασίες ΕΛΛ