Εργασίες ΕΑΠ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΑΠ


Κατά τη διάρκεια της φοιτητικής τους σταδιοδρομίας, οι σπουδαστές έχουν υποχρεώσεις να ασχοληθούν με την εκπόνηση εργασιών ΕΑΠ με σκοπό την απόκτηση του τίτλου σπουδών στη θεματική ενότητα της επιλογής τους. Επομένως, ανάλογα με τη θεματική ενότητα που έχουν επιλέξει οφείλουν να συγγράψουν εξαμηνιαίες εργασίες ΕΑΠ σε κάθε έτος σπουδών. Τα προγράμματα σπουδών του ΕΑΠ, παρέχουν εξειδίκευση σε συγκεκριμένους τομείς, ενώ τα περισσότερα αφορούν σε μεταπτυχιακό επίπεδο εκμάθησης. Οι ενδιαφερόμενοι είναι σε θέση να επιλέξουν τον κλάδο που επιθυμούν για την εξειδίκευση τους, ενώ ορισμένα προγράμματα εκμάθησης διδάσκονται στην αγγλική γλώσσα.


ΕΑΠΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ-ΔΕΟ (10, 11, 13, 23, 24, 25, 31, 33, 34, 40, 41, 42, 43, 44, 45)
 • ΕΛΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΕΛΠ (10, 11, 12, 20, 21, 22, 30, 31, 40, 41, 42, 43, 44, 45)
 • ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΕΠΟ (10, 11, 12, 20, 21, 22, 30, 31, 32, 33, 41, 42, 43)
 • ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΙΣΠ (10, 11, 12, 20, 21, 22, 30, 31, 32, 40, 41, 42)
 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ-ΠΛΗ (10, 11, 12, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 40, 42, 43, 44)
 • ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΦΥΕ (10, 12, 14, 20, 22, 24, 30, 31, 34, 40, 41, 42, 43)

ΕΑΠ – ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ MEd-ΕΚΕ (50, 51, 52)
 • ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ-ΕΚΠ (50, 51, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66)
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ-ΑΓΓ (52, 53, 65, 66, 67, 68, 69, 70)
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ-ΓΑΛ (50, 51, 60, 61, 62, 63, 64)
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ-ΓΕΡ (50, 51, 60, 61, 62, 63)
 • ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ-ΟΡΘ (50, 51, 60, 61)
 • ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ/ΠΟΛΥΜΕΣΑ-ΓΤΠ (50, 51, 60 ,61)
 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ/ΠΟΛΥΜΕΣΑ-ΣΦΠ (50, 51, 60, 61)
 • ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΗΧΟΣ-ΑΣΠ (50, 51, 60, 61)
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ-ΔΜΥ (50, 51, 60, 61)
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ-ΔΠΜ (50, 51, 60, 61)
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΔΤΕ (50, 51, 60, 61)
 • ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ-ΤΡΑ (50, 51, 60, 61)
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΔΙΠ (50, 51, 60 ,61)
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ-ΔΙΑ (50, 51, 60, 61)
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΔΧΤ (50, 51, 60, 61)
 • ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΚΠΠ (50, 51, 60, 61)
 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΚΠΠ (70, 71, 80)
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ-ΚΦΕ (51, 52, 53, 60, 61)
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-ΜΣΜ (50, 51, 60, 61, 62)
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-ΠΛΣ (50, 51, 60, 61, 62)
 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ-ΠΣΕ (50, 51, 60, 61)
 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΠΣΠ (50, 51, 60, 61)
 • ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ-ΠΣΦ (50, 51, 60, 61, 62)
 • ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΣΜΑ (50, 51, 60, 61)
 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΣΔΥ (50, 51, 60 ,61, 62)
 • ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΤΛΧ (51, 52, 53, 54)
 • ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΔΟΕ (1, 2, 3, 4)
 • MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION-ΜΒΑ (50, 51, 60, 61)
 • MSC IN ENTERPRISE RISK MANAGEMENT-ERM (50, 51, 60 ,61)


Εκπόνηση Εργασιών ΕΑΠ – Εργασίες ΔΕΟ – Εργασίες ΤΡΑ – Εργασίες ΤΛΧ – Εργασίες ΕΠΟ – Εργασίες ΕΚΠ – Εργασίες ΕΚΕ – Εργασίες ΔΜΥ – Εργασίες ΠΛΣ – Διπλωματικές Εαπ – Εργασίες Εαπ – Ergasies Eap