ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διδακτορικές Εργασίες

Επιστημονική υποστήριξη σε Διδακτορικές Διατριβές. Το αντικείμενο μελέτης μιας διδακτορικής διατριβής πρέπει να είναι πρωτότυπο και να στοχεύει σε ποιοτική ακαδημαϊκή έρευνα, η οποία θα τηρεί προυποθέσεις στοχεύοντας σε δημοσίευση στην επιστημονική κοινότητα. Αποτελεί το ανώτατο ακαδημαϊκό πτυχίο πολλών πανεπιστημίων και χαρακτηρίζεται ως εφόδιο για την αποκατάσταση σε επαγγέλματα, όπως καθηγητής / τρια πανεπιστημίου, καθώς και ερευνητής σε διάφορα επιστημονικά κέντρα.

Στο δυναμικό του ομίλου, ανήκει ένα άρτια εξειδικευμένο δίκτυο συνεργατών, κάτοχοι διδακτορικών τίτλων σπουδών, που διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις και τις ικανότητες, να υποστηρίξει με επιτυχία την συγγραφή διδακτορικών εργασιών των διαφόρων κλάδων σπουδών, όπως διδακτορικές εργασίες οικονομικών, διδακτορικές διατριβές πληροφορικής, διδακτορικές εργασίες επιστημών υγείας, διδακτορικές εργασίες επιστημών αγωγής, διδακτορικές διατριβές θετικών επιστημών και διδακτορικές διατριβές πολυτεχνικών επιστημών.

 


Διδακτορικές Εργασίες – Διδακτορικές Διατριβές – Εκπόνηση Διδακτορικού – Συγγραφή Διδακτορικού – Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής – Συγγραφή Διδακτορικών Εργασιών