Συγγραφή Φοιτητικών Εργασιών
19 Ιουλίου, 2019 Διπλωματικές Εργασίες / Πανεπιστημιακές Εργασίες / Φοιτητική Ενημέρωση 0 Comment

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστήμιου Αιγαίου στο Πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «ENIRISST – Ευφυής Ερευνητική Υποδομή στη Ναυτιλία, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Μεταφορές και Logistics » της Πράξης «Intelligent Research Infrastructure for Shipping, Supplychain, Transport and Logistics (EN.I.R.I.S.S.T)», ανακοίνωσε τη διαθεσιμότητα θέσεων για υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδακτορικούς ερευνητές.

Οι σπουδαστές θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους με τις προτάσεις τους, ώστε να είναι σε θέση να συμμετέχουν στο διαγωνισμό για τη λήψη της υποτροφίας. Οι διαθέσιμες θέσεις αντιστοιχούν σε πέντε για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας και έξι για εκπόνηση διδακτορικής έρευνας.

Στο σύνδεσμο παρέχονται περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα.


Άρτια επιστημονική συμβουλευτική καθοδήγηση παρέχεται σε πτυχιακές εργασίες και διπλωματικές εργασίες καθώς και κατά την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Οι έμπειροι συνεργάτες διαθέτουν τις γνώσεις να βοηθήσουν τους σπουδαστές κατά την εκπόνηση φοιτητικών εργασιών των επιστημονικών πεδίων, διότι παρέχεται εξειδικευμένη καθοδήγηση στη συγγραφή πτυχιακής εργασίας ή κατά την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας σε συνδυασμό με στατιστικές αναλύσεις spss.