Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο
27 Ιουνίου, 2019 Πανεπιστημιακές Εργασίες / Φοιτητική Ενημέρωση 0 Comment

Προγράμματα υποτροφιών ύψους 104 εκατομμυρίων ευρώ, για την πενταετή χρονική περίοδο 2016-2020, υλοποιούνται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ).

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ενίσχυσε την έρευνα και την εκπαίδευση στην Ελλάδα, παρέχοντας υποτροφίες για προπτυχιακές, μεταπτυχιακές, διδακτορικές σπουδές.

Μάλιστα, έδειξε ιδιαίτερη ευαισθησία στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, αφού οι αρμόδιοι έλαβαν αποφάσεις να επιχορηγήσουν φοιτητές που ανήκουν στις συγκεκριμένες ομάδες με 3.700 υποτροφίες. Ο Α’ Κύκλος του προγράμματος υποτροφιών έχει ολοκληρωθεί ενώ επίκειται η ολοκλήρωση του Β’ Κύκλου και η έναρξη του Γ’ Κύκλου.


Εμπεριστατωμένη επιστημονική καθοδήγηση παρέχεται σε πτυχιακές εργασίες και μεταπτυχιακές εργασίες αλλά και κατά την συγγραφή διδακτορικής διατριβής. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες έχουν τις ικανότητες και τις γνώσεις να βοηθήσουν τους σπουδαστές να υλοποιήσουν φοιτητικές εργασίες όλων των επιστημονικών πεδίων, διότι παρέχεται άρτια καθοδήγηση κατά την εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας ή την συγγραφή πτυχιακής εργασίας σε συνδυασμό με στατιστικές αναλύσεις spss.