Υποστήριξη Εργασιών
4 Μαΐου, 2019 Φοιτητική Ενημέρωση 0 Comment

Το Mediterranean College διοργανώνει φοιτητικό συνέδριο στους τομείς της διοίκησης, της τεχνολογίας, καθώς και των ανθρωπιστικών και επιστημών υγείας, γνωστό ως Student Excellence Conference.

Κατά τη διεξαγωγή του συνεδρίου, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του κολεγίου στις 31 Μαΐου 2019, θα παρουσιαστούν με τη προφορική μέθοδο ή με τη μορφή poster, οι εργασίες των φοιτητών.

Ο νικητής του διαγωνισμού με την καλύτερη παρουσίαση της εργασίας, θα κερδίσει μία υποτροφία για παρακολούθηση μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων έχει οριστεί στις 10 Μαΐου 2019.


Οι έμπειροι συνεργάτες του εκπαιδευτικού ομίλου είναι σε θέση να προσφέρουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους με στόχο την υποστήριξη των σπουδαστών. Αναλαμβάνονται φοιτητικές εργασίες όλων των επιστημονικών πεδίων, πτυχιακές εργασίες των Ελληνικών και των Πανεπιστημίων του εξωτερικού, καθώς και εργασίες κολεγίων.

Οι άρτια εξειδικευμένοι συνεργάτες του ομίλου καθοδηγούν ορθά και υπεύθυνα κατά την εκπόνηση εργασιών, ενώ είναι σε θέση να αναλάβουν συγγραφή φοιτητικών εργασιών σε συνδυασμό με στατιστικές αναλύσεις spss αλλά και στατιστικές αναλύσεις swot, stata, matlab.

Επομένως είναι σε θέση να διεκπεραιώσουν πτυχιακές εργασίες spss, διπλωματικές εργασίες spss, γενικότερα εργασίες φοιτητών με στατιστικές αναλύσεις.