Πτυχιακές Εργασίες
1 Αυγούστου, 2019 Διπλωματικές Εργασίες / Φοιτητική Ενημέρωση 0 Comment

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο του ΕΚΠΑ ανακοίνωσε την προκήρυξη των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Πιο συγκεκριμένα, οι τομείς εξειδίκευσης αντιστοιχούν σε:

  • Διεθνείς Διαπραγματεύσεις.
  • Οικονομικά και δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές.
  • Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές (πλήρους και μερικής φοίτησης).

Οι ενδιαφερόμενοι /ες φοιτητές / τριες που επιθυμούν να συμμετέχουν σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών έχουν τη δυνατότητα επικοινωνίας στο τηλέφωνο 210-8203642, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: msc-deos@aueb.gr.


Άρτια επιστημονική καθοδήγηση παρέχεται σε  φοιτητικές εργασίες ( πτυχιακές εργασίες και μεταπτυχιακές εργασίες ), καθώς και κατά τη συγγραφή διδακτορικής διατριβής. Οι έμπειροι συνεργάτες διαθέτουν τις γνώσεις να βοηθήσουν τους σπουδαστές στην εκπόνηση διπλωματικών εργασιών των επιστημονικών πεδίων, όπως μεταπτυχιακές εργασίες οικονομικών, πτυχιακές εργασίες παιδαγωγικών, διπλωματικές εργασίες πληροφορικής. Παρέχεται εξειδικευμένη καθοδήγηση κατά τη συγγραφή πτυχιακής εργασίας ή κατά την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας σε συνδυασμό με στατιστικές αναλύσεις spss και swot.