Διπλωματικές Εργασίες
24 Απριλίου, 2019 Φοιτητική Ενημέρωση 0 Comment

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ανακοίνωσε τη χορήγηση των οκτώ μεταπτυχιακών υποτροφιών από το κληροδότημα της Μαρίας Ζαούση. Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν σε φοιτητές που επιθυμούν να σπουδάσουν στο εξωτερικό σε μεταπτυχιακό κλάδο της ψυχιατρικής.

Για την υποβολή της αίτησης με σκοπό τη διεκδίκηση μία εκ των οκτώ υποτροφιών, έχουν οριοθετηθεί κριτήρια. Το πρώτο κριτήριο αποτελεί η ελληνική ιθαγένεια του υποψηφίου μεταπτυχιακού φοιτητή, το δεύτερο έχει σχέση με το ηλικιακό όριο το οποίο δεν πρέπει να ξεπερνάει το 36ο έτος. Το τρίτο κριτήριο για τη διεκδίκηση της υποτροφίας αποτελεί ο βαθμός πτυχίου, που πρέπει να αναλογεί σε <<Λίαν Καλώς>>.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έχει οριστεί στις 10/06/2019.

Οι απαραίτητες πληροφορίες για την προκήρυξη της υποτροφίας είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ.


Ο εκπαιδευτικός όμιλος ΄΄PIONEERING EDUCATION΄΄, διαθέτει ένα αξιόπιστο δίκτυο συνεργατών, με σκοπό την παροχή βοήθειας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές. Αναλαμβάνονται μεταπτυχιακές εργασίες όλων των κλάδων, καθώς και διπλωματικές εργασίες των Πανεπιστημίων του εξωτερικού.

Οι έμπειροι συνεργάτες του ομίλου ακολουθώντας τα σωστά βήματα εκπόνησης εργασιών είναι σε θέση να προσφέρουν την πολύτιμη βοήθεια τους σε όλα τα στάδια υλοποίησης μεταπτυχιακής εργασίας.