Εργασίες Κολεγίων
20 Ιουνίου, 2019 Διπλωματικές Εργασίες / Φοιτητική Ενημέρωση 0 Comment

Το Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση προκηρύσσει τη χορήγηση έως 20 υποτροφιών με σκοπό την παρακολούθηση των μεταπτυχιακών σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα υποτροφιών αποτελεί ο καλός βαθμός πτυχίου, ενώ αιτήσεις είναι σε θέση να υποβάλλουν φοιτητές Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.

Τα πεδία σπουδών για τη χορήγηση υποτροφιών επεκτείνονται σε ευρύ πλαίσιο και θα δοθούν σε φοιτητές που θα παρακολουθήσουν προγράμματα σπουδών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Παρέχεται η δυνατότητα για την υποβολή αίτησης σε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών και σε ένα κράτος.

Για διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι είναι σε θέση να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210 6282888 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση  scholarships@latsis-foundation.org


Συμβουλευτική σε πανεπιστημιακές εργασίες αναλαμβάνεται από εξειδικευμένο δίκτυο συνεργατών. Οι έμπειροι καθηγητές διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις σε διάφορα πεδία εξειδίκευσης με αποτέλεσμα να είναι σε θέση να αναλάβουν την υποστήριξη φοιτητικών εργασιών.

Παρέχεται επιστημονική βοήθεια στους σπουδαστές των Ελληνικών Πανεπιστημίων κατά την εκπόνηση εργασιών με στατιστικές αναλύσεις. Αναλαμβάνονται υπεύθυνα πτυχιακές εργασίες και διπλωματικές εργασίες όλων των πεδίων εξειδίκευσης. Οι αρμόδιοι συνεργάτες έχουν τη δυνατότητα να καθοδηγήσουν σωστά κατά την εκπόνηση πτυχιακής ή την εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας στα διάφορα πεδία εξειδίκευσης.