Πτυχιακές Εργασίες
4 Σεπτεμβρίου, 2019 Εργασίες ΕΑΠ / Πανεπιστημιακές Εργασίες / Φοιτητική Ενημέρωση 0 Comment

Η Σχολή Θετικών Επιστημών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου προκήρυξε θέσεις πανεπιστημιακής εκπαίδευσης μερικής απασχόλησης με απώτερο στόχο τη διδασκαλία στα προγράμματα σπουδών της σε γνωστικά αντικείμενα:

Τμήμα Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Μηχανικής

Θέσεις Επιστημονικών Συνεργατών

 • Information Systems Strategy and e-business systems
 • Data and Knowledge Management for Decision Support

Θέσεις Ειδικών Επιστημόνων

 • Statistics I
 • Multivariable Calculus
 • Computer Graphics I
 • Συναρτησιακή Ανάλυση
 • Εισαγωγή στην Τοπολογία
 • Πληροφορική της Υγείας

Καθήκοντα:

 • Τηρεί και εφαρμόζει την εκμάθηση και τις διαδικασίες διδασκαλίας, σύμφωνα με τις αποφάσεις από τη διεύθυνση του Πανεπιστημίου
 • Εφαρμόζει το μοντέλο εκμάθησης του Πανεπιστήμιου και παραδίδει το πρόγραμμα σπουδών
 • Παρέχει πλήρης καθοδήγηση στους φοιτητές κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους.
 • Εποπτεύει και διευκολύνει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες με τη βοήθεια των τεχνολογικών μέσων.

Προσόντα που απαιτούνται:

 • Διδακτορικό τίτλο σπουδών  στο γνωστικό αντικείμενο για τους Επιστημονικούς Συνεργάτες.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο για τους Ειδικούς Επιστήμονες.
 • Άριστες ικανότητες στο γραπτό και προφορικό λόγο.
 • Εξαιρετικές διαπροσωπικές ικανότητες.
 • Επαγγελματική συμπεριφορά και τεχνικές παρουσίασης.
 • Δεξιότητες διαπολιτισμικών ικανοτήτων.
 • Ικανότητα ορθού προσανατολισμού και υποστήριξης των φοιτητών.
 • Δυναμική προσωπικότητα με νέες ιδέες και ομαδικό προσανατολισμό.

Συμβουλευτική καθοδήγηση παρέχεται κατά την εκπόνηση φοιτητικών εργασιών ( πτυχιακές εργασίες & μεταπτυχιακές εργασίες ), καθώς και κατά την εκπόνηση διδακτορικής εργασίας. Οι άρτια καταρτισμένοι και έμπειροι συνεργάτες διαθέτουν τις γνώσεις και την κατάλληλη εξειδίκευση να βοηθήσουν τους σπουδαστές στη συγγραφή πτυχιακών εργασιών & στη συγγραφή διπλωματικών εργασιών των επιστημονικών πεδίων, όπως διπλωματικές εργασίες οικονομικώνπτυχιακές εργασίες παιδαγωγικώνδιπλωματικές εργασίες πληροφορικήςμεταπτυχιακές εργασίες θετικών επιστημώνμεταπτυχιακές εργασίες επιστημών υγείας. Παρέχεται εξειδικευμένη καθοδήγηση κατά την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας ή κατά την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας σε συνδυασμό με στατιστικές αναλύσεις spssswot και stata.