Εργασίες Κολεγίων
21 Οκτωβρίου, 2019 Πανεπιστημιακές Εργασίες / Φοιτητική Ενημέρωση 0 Comment

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο οργανώνει, κατά τη διάρκεια του έτους, τρεις περιόδους πρακτικής άσκησης σε τομείς που άπτονται το πεδίο δραστηριοτήτων του. Η πρακτική άσκηση εγκρίνεται για περίοδο τριών, τεσσάρων ή πέντε μηνών κατ’ ανώτατο όριο, ενώ στους ασκούμενους παρέχεται αμοιβή ύψους 1.350 ευρώ μηνιαίως.

Η πρακτική άσκηση υλοποιείται σε τρεις χρονικές περιόδου ετησίως και συγκεκριμένα από 1ης Φεβρουαρίου,- από 1ης Μαΐου,- από 1ης Σεπτεμβρίου.  Αποδεκτές γίνονται οι αιτήσεις των σπουδαστών / τριών οι οποίοι/οποίες τηρούν τις προϋποθέσεις, οι οποίες είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού ελεγκτικού συνεδρίου.

Πριν την υποβολή της αίτησης, θα πρέπει οι υποψήφιοι / ες να λάβουν υπόψη:

– Λόγω του μεγάλου αριθμού των αιτήσεων που λαμβάνονται, δεν υπάρχει η δυνατότητα απάντησης ατομικά σε κάθε υποψήφιο.

– Λαμβάνονται υπόψη οι αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του διαδικτύου. Δε γίνονται αποδεκτές αυθόρμητες αιτήσεις ή βιογραφικά σημειώματα που αποστέλλονται ταχυδρομικά, με τηλεομοιοτυπία ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.


Οι καθηγητές / τριες του οργανισμού, διαθέτουν εμπειρία και την κατάλληλη εξειδίκευση, ενώ είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών. Είναι σε θέση να υποστηρίξουν με επιτυχία διπλωματικές εργασίες και πτυχιακές εργασίες καθοδηγώντας μεθοδικά τους σπουδαστές / σπουδάστριες. Είναι κατάλληλα καταρτισμένοι να παρέχουν συμβουλευτική κατά τη συγγραφή πτυχιακών εργασιών και την εκπόνηση διπλωματικών εργασιών όλων των επιστημονικών πεδίων. Αναλαμβάνονται υπεύθυνα πανεπιστημιακές εργασίες όλων των κλάδων εξειδίκευσης. Ειδικότερα, αναλαμβάνονται φοιτητικές εργασίες οικονομικών, διπλωματικές εργασίες πληροφορικής, πανεπιστημιακές εργασίες επιστημών υγείας, φοιτητικές εργασίες επιστημών αγωγής, μεταπτυχιακές εργασίες θετικών επιστημών, καθώς και φοιτητικές εργασίες πολυτεχνικών επιστημών.