Εργασίες Κολεγίων
6 Αυγούστου, 2019 Εργασίες ΕΑΠ / Πανεπιστημιακές Εργασίες / Φοιτητική Ενημέρωση 0 Comment

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ανακοίνωσε την έναρξη και τη λειτουργία προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου. Τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών θα ξεκινήσουν το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020.

Ειδικότερα, τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών με εξαμηνιαίες θεματικές ενότητες αποτελούν:

1. Δημόσια Διοίκηση- ΔΗΔ (325 θέσεις)

2. Διοίκηση Τουρισμού- ΔΙΤ (203 θέσεις)

Τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών με ετήσιες θεματικές ενότητες αποτελούν:

1. Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες- ΦΥΕ (451 θέσεις)

2. Πληροφορική- ΠΛΗ (954 θέσεις)

3. Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών – ΔΕΟ (965 θέσεις)

4. Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό – ΕΛΠ (618 θέσεις)

5. Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό- ΕΠΟ (1062 θέσεις)

6. Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός -ΙΣΠ (81 θέσεις)

Τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών με εξαμηνιαίες θεματικές ενότητες αποτελούν:

1. Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία -ΑΣΚ (138 θέσεις)

2. Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία -ΚΑΟ (143 θέσεις)

3. Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων – ΓΧΝ (130 θέσεις)

4. Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας- ΔΕΑ (102 θέσεις)

5. Δημιουργική Γραφή- ΔΓΡ (152 θέσεις)

6. Language Education for Refugees and Migrants –LRM (106 θέσεις)

7. Δημόσια Ιστορία –ΔΙΣ (99 θέσεις)

8. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς-ΑΔΕ (247 θέσεις)

9. Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας» -ΑΓΓ (152 θέσεις)

10. Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας – ΓΕΡ (96 θέσεις)

11. Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική – ΒΝΠ (31 θέσεις)

12. Χημική και Βιομοριακή Ανάλυση- ΧΒΑ (19 θέσεις)

Τα προσφερόμενα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών με ετήσιες θεματικές ενότητες αποτελούν:

1. Master in Business Administration-ΜΒΑ (253 θέσεις)

2. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων -ΔΤΕ (257 θέσεις)

3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας –ΔΜΥ (211 θέσεις)

4. Τραπεζική –ΤΡΑ (397 θέσεις)

5. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων  -ΔΠΜ (324 θέσεις)

6. Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας -ΔΙΠ (386 θέσεις)

7. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές -ΣΜΑ (82 θέσεις)

8. Διαχείριση Τεχνικών Έργων  -ΔΧΤ (325 θέσεις)

9. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός  -ΠΣΧ (211 θέσεις)

10. Διαχείριση Αποβλήτων –ΔΙΑ (267 θέσεις)

11. Περιβαλλοντική Κατάλυση για Αντιρύπανση και Παραγωγή Καθαρής Ενέργειας- ΚΠΠ (189 θέσεις)

12. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα- ΠΛΣ (93 θέσεις)

13. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση καθηγητών των Φυσικών Επιστημών- ΚΦΕ (280 θέσεις)

14. Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού –ΣΔΥ (99 θέσεις)

15. Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα -ΓΤΠ (49 θέσεις)

16. Σχεδιασμός Φωτισμού-ΣΦΠ (32 θέσεις)

17. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος -ΑΣΠ (21 θέσεις)

18. Επιστήμες της Αγωγής –ΕΚΠ (351 θέσεις)

19. Εκπαίδευση Ενηλίκων – ΕΚΕ (132 θέσεις)

20. Ορθόδοξη Χριστιανική Θεολογία και Χριστιανικός Πλουραλισμός -ΟΡΘ(163 θέσεις)

Για την υποβολή αίτησης με σκοπό τη συμμετοχή σε κάποια εκ των προγραμμάτων σπουδών, παρέχονται πληροφορίες στο σύνδεσμο.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες διαμέσου της ηλεκτρονικής διεύθυνσης:  info@eap.gr  ή τηλεφωνικής επικοινωνίας: 2610 – 367 300, 2610 – 367 600. 


Άρτια επιστημονική καθοδήγηση παρέχεται σε φοιτητικές εργασίες ΕΑΠ ( πτυχιακές εργασίες ΕΑΠ και μεταπτυχιακές εργασίες ΕΑΠ ), καθώς και κατά τη συγγραφή εργασιών ΕΑΠ με στατιστικές αναλύσεις spss. Οι έμπειροι συνεργάτες διαθέτουν τις γνώσεις να βοηθήσουν τους σπουδαστές στην εκπόνηση εργασιών ΕΑΠ  των θεματικών ενοτήτων ( εργασίες ΔΕΟ – εργασίες ΔΜΥ – εργασίες ΤΛΧ εργασίες ΤΡΑεργασίες ΜΒΑ – εργασίες ΕΠΟ – εργασίες ΕΛΠ – εργασίες ΕΚΠ – εργασίες ΠΛΣ ).