Πτυχιακές Εργασίες
13 Απριλίου, 2019 Φοιτητική Ενημέρωση 0 Comment

Το τμήμα Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ανακοινώνει την προκήρυξη 4 υποτροφιών (2 διδακτορικών και 2 μεταδιδακτορικών υποτροφιών), μέσω του λογαριασμού Κονδυλίων έρευνας.

Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί στο εργαστήριο βιοχημείας και αίτηση έχουν την ικανότητα να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές, όπου έχουν αποφοιτήσει με μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της επιτροπής ερευνών του Α.Π.Θ.


Ο εκπαιδευτικός όμιλος διαθέτει τους κατάλληλους συνεργάτες με την άρτια εξειδίκευση και εμπειρία, όπου είναι σε θέση να παρέχουν την κατάλληλη υποστήριξη κατά την εκπόνηση διδακτορικής εργασίας. Αναλαμβάνονται διδακτορικές εργασίες όλων των κλάδων, με στατιστικές αναλύσεις, είτε με τη χρήση ερωτηματολογίων, είτε ποιοτικές στατιστικές αναλύσεις.

Οι έμπειροι συνεργάτες του ομίλου ακολουθώντας τα σωστά βήματα κατά την εκπόνηση διδακτορικού είναι σε θέση να προσφέρουν την πολύτιμη βοήθεια τους σε όλα τα στάδια υλοποίησης διδακτορικής διατριβής.