Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο
23 Ιανουαρίου, 2020 Φοιτητική Ενημέρωση 0 Comment

Tο ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ ανακοίνωσε το νέο πρόγραμμα υποτροφιών, για σπουδές πλήρους παρακολούθησης. Το ίδρυμα περιέλαβε στο πρόγραμμα του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους, τη χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελληνικά ή αλλοδαπά Πανεπιστήμια για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021. Πτυχιούχοι ή Τελειόφοιτοι φοιτητές του Πανεπιστημιακού Τομέα των Α.Ε.Ι μπορούν να υποβάλουν αίτηση σε διάφορα πεδία μεταπτυχιακών σπουδών.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 17η Φεβρουαρίου 2020, μετά την οποία καμία αίτηση δεν θα γίνει δεκτή. Η υποβολή των αιτήσεων και των λοιπών δικαιολογητικών γίνεται μόνο ηλεκτρονικά. Ο αριθμός των υποτροφιών θα εξαρτηθεί από το ενδιαφέρον που θα εκδηλωθεί και τις δυνατότητες του Ιδρύματος. Αιτήσεις για σπουδές μερικής παρακολούθησης ή εξ αποστάσεως δε γίνονται αποδεκτές.


Οι συνεργάτες του ομίλου, διαθέτουν μεγάλη εμπειρία και την κατάλληλη εξειδίκευση, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν  διπλωματικές εργασίες και πανεπιστημιακές εργασίες καθοδηγώντας μεθοδικά τους σπουδαστές / σπουδάστριες. Είναι κατάλληλα καταρτισμένοι να παρέχουν συμβουλευτική κατά την εκπόνηση φοιτητικών εργασιών. Ειδικότερα, αναλαμβάνουν με επιτυχία εκπόνηση πτυχιακών εργασιών και κατά την εκπόνηση διπλωματικών εργασιών όλων των επιστημονικών πεδίων. Αναλαμβάνονται υπεύθυνα πανεπιστημιακές εργασίες όλων των κλάδων εξειδίκευσης. Ειδικότερα, αναλαμβάνονται φοιτητικές εργασίες οικονομικών,  διπλωματικές εργασίες πληροφορικήςπανεπιστημιακές εργασίες επιστημών υγείας, πτυχιακές εργασίες επιστημών αγωγής,  μεταπτυχιακές εργασίες θετικών επιστημώνκαθώς και φοιτητικές εργασίες πολυτεχνικών επιστημών.