Διπλωματικές Εργασίες
27 Αυγούστου, 2019 Εργασίες ΕΑΠ / Φοιτητικές Εργασίες / Φοιτητική Ενημέρωση 0 Comment

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου ανακοίνωσε την παροχή υποτροφιών συνολικού ύψους 1.100.000 ευρώ, με σκοπό την φοίτηση σε αντικείμενα εξειδίκευσης σχετικά με υδρογονάνθρακες.  τόσο σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, αλλά και διδακτορικό επίπεδο σπουδών.

Το μέγιστο ποσό για κάθε υποτροφία αντιστοιχεί στο ποσό των 20.000€ ανά έτος και αποσκοπεί στην κάλυψη των διδάκτρων, αλλά και στη μηνιαία συντήρηση των φοιτητών που θα είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας και μάλιστα συγκεκριμένων περιοχών.

Οι τομείς εξειδίκευσης προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών αποτελούν οι επιστήμες Μηχανικής Πετρελαίων / Υδρογονανθράκων, της Γεωλογίας, Γεωφυσικής και της Διαχείρισης Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, ενώ σχετικά με την εξειδίκευση για ανώτερες σπουδές αντιστοιχούν σε τομείς Υδρογονανθράκων, συμπεριλαμβανομένων της Μηχανικής Πετρελαίων / Υδρογονανθράκων, των Χρηματοοικονομικών Υδρογονανθράκων, των Λογιστικών Υδρογονανθράκων, των Νομικών Υδρογονανθράκων. της Γεωλογίας Πετρελαίων, της Γεωφυσικής Πετρελαίων,

Η χορηγία της υποτροφίας από  το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας έχει ισχύ για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων έχει οριστεί η 27η Σεπτεμβρίου.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.


Συμβουλευτική καθοδήγηση παρέχεται κατά την εκπόνηση φοιτητικών εργασιών ( εκπόνηση πτυχιακών & εκπόνηση διπλωματικών εργασιών ), καθώς και κατά την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Οι άρτια εξειδικευμένοι συνεργάτες διαθέτουν τις γνώσεις και την εμπειρία να βοηθήσουν τους σπουδαστές στη συγγραφή διπλωματικών εργασιών & στη συγγραφή πτυχιακών εργασιών των επιστημονικών πεδίων, όπως μεταπτυχιακές εργασίες οικονομικών, διπλωματικές εργασίες παιδαγωγικών, μεταπτυχιακές εργασίες πληροφορικής, πτυχιακές εργασίες θετικών επιστημών, μεταπτυχιακές εργασίες επιστημών υγείας. Παρέχεται εξειδικευμένη καθοδήγηση κατά τη συγγραφή πτυχιακής εργασίας ή κατά την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας σε συνδυασμό με στατιστικές αναλύσεις spss, stata και swot.