Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο
17 Σεπτεμβρίου, 2019 Πανεπιστημιακές Εργασίες / Φοιτητικές Εργασίες / Φοιτητική Ενημέρωση 0 Comment

Η COSMOTE στο πλαίσιο του Προγράμματος Υποτροφιών 2019, για 18η  χρονιά, προσφέρει 36 Υποτροφίες σε παιδιά με κοινωνικές & οικονομικές ανάγκες. Από την έναρξη του Προγράμματος, το 2002, μέχρι και σήμερα, έχουν απονεμηθεί συνολικά 658 Υποτροφίες σε πρωτοετείς φοιτητές, η αξία των οποίων υπερβαίνει τα 5,5 εκατομμυρίων ευρώ. Από το 2015, εκτός των υπόλοιπων Υποτροφιών, απονέμεται μία τιμητική Υποτροφία «Ζαχαρίας Πιπερίδης».

Συγκεκριμένα για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020  η COSMOTE προσφέρει 35 Υποτροφίες ύψους 15.000€ η κάθε μια, σε πρωτοετείς φοιτητές σε συγκεκριμένες σχολές πανεπιστημίων της ανώτατης εκπαίδευσης που αντιμετωπίζουν οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες και μια τιμητική υποτροφία ύψους 20.000€ σε πρωτοετή φοιτητή/τρια, Πολυτεχνικής Σχολής της χώρας, του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.

Το Πρόγραμμα Υποτροφιών COSMOTE, ανήκει στις δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου ΟΤΕ, που στόχο έχουν να συμβάλλουν σε έναν κόσμο καλύτερο για όλους. Από την έναρξη του προγράμματος το 2002 μέχρι και σήμερα, έχουν δοθεί σε φοιτητές 658 Υποτροφίες, η αξία των οποίων υπερβαίνει τα 5,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα Υποτροφιών COSMOTE επισκεφθείτε την ιστοσελίδα  http://www.cosmote-scholarships.gr/


Πανεπιστημιακές εργασίες και διπλωματικές εργασίες αναλαμβάνονται από εξειδικευμένους και έμπειρους καθηγητές. Επιστημονική καθοδήγηση παρέχεται κατά την εκπόνηση φοιτητικών εργασιών ( πτυχιακές εργασίες & διπλωματικές εργασίες ), καθώς και κατά την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Οι άρτια καταρτισμένοι συνεργάτες του ομίλου διαθέτουν τις γνώσεις και την κατάλληλη εξειδίκευση να βοηθήσουν τους σπουδαστές στη συγγραφή φοιτητικών εργασιών & στη συγγραφή μεταπτυχιακών εργασιών των επιστημονικών πεδίων, όπως φοιτητικές εργασίες οικονομικών, πτυχιακές εργασίες παιδαγωγικών, πτυχιακές εργασίες θετικών επιστημών, μεταπτυχιακές εργασίες πληροφορικής, διπλωματικές εργασίες επιστημών υγείας. Παρέχεται εξειδικευμένη καθοδήγηση κατά την εκπόνηση φοιτητικής εργασίας ή κατά την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας σε συνδυασμό με στατιστικές αναλύσεις spss, swot, e-views και stata.