Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο
16 Αυγούστου, 2019 Πανεπιστημιακές Εργασίες / Πτυχιακές Εργασίες / Φοιτητική Ενημέρωση 0 Comment

Το πρόγραμμα υποτροφιών DUO-Thailand 2020 έχει ως σκοπό την ενδυνάμωση της φιλικότητας και της ανταλλαγής απόψεων ανάμεσα σε φοιτητές με κύριο γνώμονα την κινητικότητα μεταξύ υπηκόων της Ταϋλάνδης και ευρωπαϊκών χωρών μελών του Οργανισμού “Asia-Europe Meeting” (ASEM).

Οι ενδιαφερόμενοι / ες για συμμετοχή στο πρόγραμμα σπουδών θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους έως στις 4 Οκτωβρίου 2019. Το πρόγραμμα λαμβάνει χρηματοδότηση από το Γραφείο της Επιτροπής για την Ανώτατη Εκπαίδευση (OHEC) και από το Υπουργείο Παιδείας της Ταϋλάνδης.

Περισσότερες σχετικές πληροφορίες θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι σπουδαστές να επικοινωνήσουν διαμέσου της ηλεκτρονική διεύθυνση: jittree_jk@hotmail.com ή (Τηλ: +66 2610-5424).


Συμβουλευτική καθοδήγηση παρέχεται σε φοιτητικές εργασίες, πτυχιακές εργασίες και διπλωματικές εργασίες, καθώς και κατά την εκπόνηση εργασιών με στατιστικές αναλύσεις spss. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες διαθέτουν τις γνώσεις να βοηθήσουν τους σπουδαστές στη συγγραφή εργασιών όλων των επιστημονικών πεδίων, όπως πτυχιακές εργασίες οικονομικών, πτυχιακές εργασίες επιστημών υγείας, μεταπτυχιακές εργασίες θετικών επιστημών, διπλωματικές εργασίες πληροφορικής, μεταπτυχιακές εργασίες παιδαγωγικών, διπλωματικές εργασίες πολυτεχνικών σχολών.