Εργασίες Κολεγίων
10 Μαρτίου, 2019 Φοιτητική Ενημέρωση 0 Comment

Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός Κολεγίων, όπως το μητροπολιτικό και το Mediterranean college, που επιλέγουν αρκετοί νέοι να αποκτήσουν εφόδια για  επαγγελματική αποκατάσταση. Τα Κολέγια προσφέρουν αρκετά προγράμματα των προπτυχιακών και των μεταπτυχιακών σπουδών σε διάφορους τομείς, όπως οικονομικά, μάρκετινγκ, πληροφορική, τουρισμός, ψυχολογία.

       Παρατίθενται τα προγράμματα σπουδών, τόσο σε προπτυχιακό όσο και μεταπτυχιακό επίπεδο, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι σε ορισμένα ιδιωτικά Κολέγια.

 • ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ

Προπτυχιακά προγράμματα σπουδών:

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 • BA (Hons) Business Management (Διοίκηση Επιχειρήσεων)
 • BA (Hons) Economics (Οικονομικά)
 • BA (Hons) Marketing (Μάρκετινγκ)
 • BA (Hons) Hospitality and International Tourism Management (Τουρισμός και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις)

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 • BSc (Hons) Computing (Πληροφορική)
 • BSc (Hons) Computer Networks (Πληροφορική και Δίκτυα Η/Υ)
 • BEng (Hons) Electrical & Electronic Systems (Ηλεκτρολόγων – Ηλεκτρονικών Μηχανικών)

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

 • BSc (Hons) Logotherapy (Λογοθεραπεία)
 • BSc (Hons) Physiotherapy (Φυσικοθεραπεία)
 • BSc (Hons) Biomedical Sciences (Βιοϊατρικές Επιστήμες)
 • BSc (Hons) Dietetics (Διαιτολογία)
 • BSc (Hons) Occupational Therapy (Εργοθεραπεία)

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

 • BSc (Hons) Psychology (Ψυχολογία)
 • BA (Hons) Early Childhood Studies (Παιδαγωγικά)
 • BA (Hons) Special Education (Ειδική Αγωγή)

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

 • BA (Hons) Architectural Design and Technology (Αρχιτεκτονική)
 • BEng (Hons) Civil Engineering & Construction (Πολιτικών Μηχανικών)
 • BEng (Hons) Electrical and Electronic Systems (Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών)

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 • BA in Media Production – Journalism (Δημοσιογραφία)
 • BA in Media Production – Film Directing (Σκηνοθεσία)
 • BA (Hons) Music Production & Engineering (Μουσική Παραγωγή)

Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών:

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 • MBA in International Business (Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων)

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 • MSc Software Engineering (Μεταπτυχιακό στην Τεχνολογία Λογισμικού)
 • MSc Information Technology (Μεταπτυχιακό στην Τεχνολογία Πληροφοριών)
 • MSc Information Security and Computer Forensics (Μεταπτυχιακό στην Ασφάλεια Πληροφοριών και την Ηλεκτρονική Εγκληματολογία)

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

 • MSc Physiotherapy (Μεταπτυχιακό στη Φυσικοθεραπεία)

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

 • MA Special Educational Needs (SEN) (Μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή)
 • ΜSc Clinical & Community Psychology (Μεταπτυχιακό στην Κλινική Ψυχολογία)
 • MSc Occupational and Organizational Psychology / Business Psychology (Μεταπτυχιακό στην Ψυχολογία της Εργασίας)
 • MSc Psychology (conversion course) (Μεταπτυχιακό στην Ψυχολογία)
 • MA Counselling and Psychotherapy (Μεταπτυχιακό στη Συμβουλευτική και τη Ψυχοθεραπεία)
 • DEI COLLEGE

Προπτυχιακά προγράμματα σπουδών:

Διοίκηση επιχειρήσεων

 • BSc Business
 • BSc Economics and Management
 • BSc Information Systems and Management
 • BSc Management
 • BA(Hons) Business Administration
 • BSc(Hons) Business Information Systems

Οικονομικά

 • BSc Accounting and Finance
 • BSc Banking and Finance
 • BSc Economics
 • BSc Economics and Management
 • BSc Development and Economics
 • Diploma in Economics

Πληροφορική

 • BSc in Information Systems and Management
 • BSc(Hons) Mulltimedia in Computing
 • BSc(Hons) Computer Network Technology
 • BSc(Hons) Computing
 • BSc(Hons) Business Information Systems

Πτυχία σε άλλους τομείς σπουδών

 • BSc in Sociology
 • Diploma in Social Sciences
 • BSc in Politics and International Relations
 • Bachelor of Laws (LLB)
 • BA in English

Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών:

Διοίκηση επιχειρήσεων

 • MBA-MSc-Postgraduate Diploma-Postgraduate Certificate in International Management
 • MSc-PG Diploma in International Business

Πληροφορική

 • MSc-PG Diploma in Information Security

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

 • MSc in Human Resource Management

Διεύθυνση & Διαχείριση Σχολικών Μονάδων

 • MA in Applied Educational Leadership and Management
 • ICBS COLLEGE

Προπτυχιακά προγράμματα σπουδών:

 • BA (hons) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • BA (hons) στο Τουριστικό και Ξενοδοχειακό Μάνατζμεντ
 • BA (hons) στο Μάρκετινγκ 
 • BA (hons) στο Μάρκετινγκ, Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις
 • BA (hons) στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική  

 Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών:

 • MBA Executive
 • MBA με εξειδίκευση στο Μάρκετινγκ
 • MBA με εξειδίκευση στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομική
 • MBA με εξειδίκευση στο Μάνατζμεντ Λειτουργιών
 • MBA με εξειδίκευση στο Στρατηγικό Μάνατζμεντ
 • MBA με εξειδίκευση στο Μάνατζμεντ Ανθρωπίνων Πόρων
 • MBA με εξειδίκευση στο Μάνατζμεντ Logistics
 • MBA με εξειδίκευση στο Μάνατζμεντ Μονάδων Υγείας
 • MBA με εξειδίκευση στο Μάνατζμεντ Νομικών Λειτουργιών
 • MBA με εξειδίκευση στο Μάνατζμεντ στο Δημόσιο Τομέα
 • MA στο Μάνατζμεντ
 • Δίπλωμα στο Μάνατζμεντ (DMS)

Οι συνεργάτες του ομίλου βρίσκονται δίπλα στους φοιτητές των Κολεγίων να τους καθοδηγήσουν στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια των σπουδών. Έχουν τη δυνατότητα να αποτελέσουν στήριγμα τους καθοδηγώντας τους μεθοδικά και σωστά στις εκπονήσεις των εργασιών (Dissertations). Έτσι, είναι δυνατή η εκπόνηση ξενόγλωσσων εργασιών, σε διάφορους τομείς, όπως πτυχιακές εργασίες οικονομικών, διπλωματικές εργασίες παιδαγωγικών, πανεπιστημιακές εργασίες επιστημών υγείας, καθώς και όλων των κλάδων των ειδικοτήτων.