Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής – Συγγραφή Πανεπιστημιακών Εργασιών

Συγγραφή Φοιτητικών Εργασιών

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

19 Ιουλίου, 2019 Διπλωματικές Εργασίες / Πανεπιστημιακές Εργασίες / Φοιτητική Ενημέρωση 0 Comment

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστήμιου Αιγαίου στο Πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «ENIRISST – Ευφυής Ερευνητική Υποδομή στη Ναυτιλία, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Μεταφορές και Logistics » της Πράξης «Intelligent Research Infrastructure for Shipping, Supplychain, Transport and Logistics (EN.I.R.I.S.S.T)»

Read More