Εκπόνηση Φοιτητικών Εργασιών – Συγγραφή Φοιτητικών Εργασιών

Υποστήριξη Εργασιών

ΈΒΔΟΜΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

4 Μαΐου, 2019 Φοιτητική Ενημέρωση 0 Comment

Το Mediterranean College διοργανώνει φοιτητικό συνεδρίου στους τομείς της διοίκησης, της τεχνολογίας, καθώς και των ανθρωπιστικών και επιστημών υγείας, γνωστό ως Student Excellence Conference.

Read More