Εργασίες ΕΑΠ
19 Νοεμβρίου, 2019 Φοιτητική Ενημέρωση 0 Comment

Το DiscoverEU  αποτελεί μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που βασίζεται σε μία πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έχει ως στόχο να προσφέρει σε νέους 18 ετών μια ταξιδιωτική εμπειρία που θα τους δώσει τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να ανακαλύψουν την πολυμορφία της Ευρώπης, να απολαύσουν την πολιτιστική της κληρονομιά και ιστορία, να έλθουν σε επαφή με άτομα από όλη την Ευρώπη.

Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να επιλέξει τουλάχιστον 20.000 νέους που θα πρέπει να είναι 18 ετών στις 31 Δεκεμβρίου 2019. Οι νέοι που ενδιαφέρονται μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων θα ξεκινήσει την Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2019 στις 12:00, (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) και θα λήξει την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019 στις 12:00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης).

Στους νέους που θα επιλεγούν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα χορηγήσει ταξιδιωτικές κάρτες για να ταξιδέψουν και να γνωρίσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση από την 1η Απριλίου 2020 έως τις 31 Οκτωβρίου 2020, για μέγιστο χρονικό διάστημα ενός μήνα. 

Η πρωτοβουλία DiscoverEU είναι μια προπαρασκευαστική δράση που ξεκίνησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με σκοπό να παρέχει στους νέους 18 ετών την ευκαιρία για ταξίδια και μετακινήσεις. Η δράση στοχεύει συγκεκριμένα σε νέους 18 ετών, καθώς η ηλικία αυτή αποτελεί γενικά ένα σημαντικό βήμα προς την ενηλικίωση και την ευρωπαϊκή ιθαγένεια.