Διπλωματικές Εργασίες
4 Φεβρουαρίου, 2020 Φοιτητική Ενημέρωση 0 Comment

Ο ειδικός λογαριασμός κονδυλίων έρευνας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, προκήρυξε θέσεις επιστημόνων σε διάφορες ειδικότητες. Πιο συγκεκριμένα, οι θέσεις αφορούν:

  • Τρεις θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.
  • Δύο θέσεις στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες.
  • Μία θέση στις Οικονομικές Επιστήμες.
  • Μία θέση στις Γεωπονικές Επιστήμες.
  • Μία θέση στις Θετικές Επιστήμες.
  • Μία θέση στις Ιατρικές Επιστήμες.
  • Μία θέση στις Επιστήμες Ζωής.
  • Μία θέση στις Επιστήμες Διοίκησης.

Επιπλέον, έχουν προκηρυχθεί δύο θέσεις για απόφοιτους Λυκείου. Οι ενδιαφερόμενοι είναι σε θέση ν’ αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο. Η καταληκτική υποβολή των αιτήσεων έχει οριστεί από τις 4 έως τις 11 Φεβρουαρίου, αναλόγως τη θέση προκήρυξης.