Πανεπιστημιακές εργασίες
22 Σεπτεμβρίου, 2019 Εργασίες ΕΑΠ / Πανεπιστημιακές Εργασίες / Φοιτητική Ενημέρωση 0 Comment

Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου προκήρυξε θέσεις υποψήφιων διδακτόρων. Οι σπουδαστές / στριες οι οποίοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα σχετικά προγράμματα, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ηλεκτρονικά ή στη Γραμματεία του Τμήματος του ΕΑΠ, τα απαραίτητα έγγραφα. Οι προϋποθέσεις για τη δυνατότητα συμμετοχής, υπάρχουν αναλυτικά στο σύνδεσμο.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίστηκε στις 30 Σεπτεμβρίου.


Πανεπιστημιακές εργασίες και Εργασίες ΕΑΠ αναλαμβάνονται από άρτια εξειδικευμένους συνεργάτες. Επιστημονική καθοδήγηση παρέχεται κατά την εκπόνηση εργασιών ΕΑΠ ( εξαμηνιαίες εργασίες ΕΑΠ & διπλωματικές εργασίες ΕΑΠ ), σε όλες τις θεματικές ενότητες.

Οι έμπειροι συνεργάτες του ομίλου διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις για εμπεριστατωμένη επιστημονική καθοδήγηση στη συγγραφή φοιτητικών εργασιών ΕΑΠ & στη συγγραφή μεταπτυχιακών εργασιών ΕΑΠ των επιστημονικών πεδίων, όπως εργασίες ΔΕΟ, εργασίες ΤΡΑ, εργασίες ΔΜΥ, εργασίες ΠΛΣ, εργασίες ΕΚΠ, εργασίες ΕΛΠ, εργασίες MBA, εργασίες ΚΠΣ, διπλωματικές εργασίες ΕΑΠ . Παρέχεται εξειδικευμένη καθοδήγηση κατά την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας ή κατά την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας σε συνδυασμό με στατιστικές αναλύσεις spss, swot, e-views, matlab και stata.