Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο
11 Οκτωβρίου, 2019 Πανεπιστημιακές Εργασίες / Φοιτητική Ενημέρωση 0 Comment

Το Project Future της Τράπεζας Πειραιώς, αποτελεί ένα ξεχωριστό πρόγραμμα διασύνδεσης των νέων πτυχιούχων στην προσπάθεια τους για εξεύρεση εργασίας. Ο στόχος του προγράμματος αποτελεί να δημιουργήσει ευκαιρίες για τους νέους πτυχιούχους, οι οποίοι επιθυμούν να εργαστούν και να διακριθούν εντός της Ελλάδος.

Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα Πειραιώς επενδύει διαμέσου της μεθοδικής εκπαίδευσης, σε τομείς της ελληνικής οικονομίας όπου είναι δυνατή η διαθεσιμότητα των θέσεων απασχόλησης. Συνεπώς, προσφέρει εφόδια και μέσα στους νέους να ενταχθούν δυναμικά στην αγορά εργασίας, μέσα από ένα ολοκληρωμένο και μεθοδικό πρόγραμμα αμειβόμενης απασχόλησης, αλλά και επαγγελματικής ανάπτυξης.

Να παρακολουθήσετε ένα βίντεο για το future project.


Άρτια επιστημονική καθοδήγηση σε φοιτητικές εργασίες ( πτυχιακές εργασίες και διπλωματικές εργασίες ), καθώς και κατά τη συγγραφή διδακτορικής διατριβής. Οι έμπειροι συνεργάτες διαθέτουν τις γνώσεις να βοηθήσουν τους σπουδαστές στην εκπόνηση πανεπιστημιακών εργασιών των διαφόρων επιστημονικών πεδίων, όπως διπλωματικές εργασίες οικονομικών, μεταπτυχιακές εργασίες παιδαγωγικών, πτυχιακές εργασίες θετικών επιστημών, μεταπτυχιακές εργασίες επιστημών υγείας, διπλωματικές εργασίες πληροφορικής. Παρέχεται εξειδικευμένη καθοδήγηση κατά τη συγγραφή πτυχιακής εργασίας ή κατά την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας σε συνδυασμό με στατιστικές αναλύσεις spss και swot.