Μεταφράσεις

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Ο οργανισμός παρέχει έγκυρες και αξιόπιστες μεταφραστικές υπηρεσίες, καθώς αναλαμβάνονται από έμπειρους μεταφραστές με υπευθυνότητα, μεταφράσεις κειμένων, μεταφράσεις εγγράφων, σε διάφορες γλώσσες.. Συγκεκριμένα, αναλαμβάνονται από μεταφραστές με υπευθυνότητα, οι οποίοι διαθέτουν την ανάλογη εμπειρία και τις κατάλληλες γνώσεις, μεταφράσεις σε διάφορα κείμενα:

 • Πανεπιστημιακές εργασίες (πτυχιακές, μεταπτυχιακές, διδακτορικές).
 • Επιστημονικά συγγράμματα.
 • Ιατρικά και φαρμακευτικά άρθρα.
 • Πληροφορικής (εγχειρίδια λογισμικού, ιστοσελίδες).
 • Οικονομικού περιεχομένου επιστημονικά άρθρα.
 • Νομικού περιεχομένου επιστημονικά κείμενα.
 • Βιογραφικά.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ


Η σωστή μετάφραση διαφόρων οικονομικών κειμένων και εγγράφων απαιτεί τη γνώση σωστής οικονομικής ορολογίας και των παραγόντων που αναφέρονται στις σύγχρονες συνθήκες ανταγωνισμού της αγοράς. Αναλαμβάνεται η διεκπεραίωση αξιόπιστων και σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές προσφορές μεταφραστικών υπηρεσιών, σε οικονομικής φύσεως επιστημονικά κείμενα, στα συμφωνηθέντα χρονοδιαγράμματα της παράδοσης. Ενδεικτικώς, αναφέρονται οι υπηρεσίες μετάφρασης σε:

 

 • Λογιστικά και τραπεζικά έγγραφα.
 • Διαφημιστικά φυλλάδια.
 • Τουριστικά κείμενα.
 • Εμπορικές υπηρεσίες και προϊόντα.
 • Τιμολόγια.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ


Η σωστή μετάφραση διαφόρων ιατρικών, φαρμακευτικών κειμένων και εγγράφων απαιτεί τη γνώση της ορθής ιατρικής ορολογίας και των προτύπων εγγράφων, για την σωστή εφαρμογή των μέτρων, τα οποία έχουν οριοθετηθεί. Αναλαμβάνεται η μετάφραση σε ιατρικής φύσεως επιστημονικά κείμενα και άρθρα. Ενδεικτικά, αναφέρονται υπηρεσίες μετάφρασης σε:

 • Εγχειρίδια ιατρικού εξοπλισμού.
 • Αποτελέσματα αναλύσεων εξετάσεων.
 • Συσκευασίες φαρμάκων.
 • Κλινικές μελέτες.
 • Ιατρικές γνωματεύσεις.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ


Η σωστή μετάφραση διαφόρων νομικών κειμένων απαιτεί τη χρήση της ορθής νομικής ορολογίας και αρχών που χαρακτηρίζουν το νομικό σύστημα ενός κράτους. Αναλαμβάνεται η διεκπεραίωση των μεταφράσεων σε νομικής φύσεως επιστημονικά κείμενα, έγγραφα, σε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι υπηρεσίες μετάφρασης σε:

 • Συμβάσεις.
 • Έγγραφα ποινικού δικαίου.
 • Έγγραφα αστικού δικαίου.
 • Έγγραφα εμπορικού δικαίου.
 • Καταστατικά.
 • Πιστοποιητικά.
 • Συμβόλαια.

ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ

Παρέχονται υπηρεσίες δακτυλογράφησης διαφόρων κειμένων στα ελληνικά, καθώς και σε διάφορες άλλες γλώσσες, με κύριο χαρακτηριστικό την ταχύτητα και άμεση εξυπηρέτηση. Οι τιμές των δακτυλογραφήσεων ανταποκρίνονται σε δύσκολες οικονομικές συνθήκες, ενώ ένα εύρος των απαιτήσεων που μπορούν ν’ ανταποκριθούν οι συνεργάτες, περιλαμβάνει δακτυλογράφηση επιστημονικών εργασιών, κειμένων βιβλίων. Το κόστος διαφοροποιείται ανάλογα με τον όγκο και τη γλώσσα της δακτυλογράφησης.


Μεταφράσεις – Μεταφράσεις Κειμένων – Μεταφράσεις Εγγράφων – Μεταφράσεις Άρθρων – Δακτυλογραφήσεις Κειμένων – Δακτυλογραφήσεις Συγγραμμάτων