Εργασίες Κολεγίων
26 Φεβρουαρίου, 2020 Φοιτητική Ενημέρωση 0 Comment

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ), ανακοινώνει την προκήρυξη πέντε υποτροφιών από το ακαδ. έτος 2018-2019 για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο εξωτερικό στον επιστημονικό τομέα του «Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου». Οι υποτροφίες αφορούν υποψηφίους με ελληνική εθνικότητα ή ιθαγένεια, κατόχους πτυχίου ελληνικού ΑΕΙ (Πανεπιστημίου/ΤΕΙ) ή ισότιμου της αλλοδαπής με βαθμό από 7,00 και άνω που έχουν εγγραφεί για πρώτη φορά σε Ίδρυμα της αλλοδαπής από το ακαδ. έτος 2018-2019 για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής διάρκειας έως 36 μήνες.

Αναλυτικά, οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής, η διάρκεια και οι οικονομικές παροχές περιλαμβάνονται στο πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 16/3/2020 και ώρα 13:00. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού τόπου/πλατφόρμας: http://applications.iky.gr.

Εν συνεχεία, έως και τις 23/3/2020 οι αιτούντες πρέπει να διαβιβάσουν στο ΙΚΥ πλήρη φάκελο με τα δικαιολογητικά και την αίτηση που υπεβλήθη ηλεκτρονικά, υπογεγραμμένη. Πληροφορίες παρέχονται από το ΙΚΥ στα τηλέφωνα 210-3726406 και 210-3726395, καθώς και στο email: diagwnismoi@iky.gr Τεχνική υποστήριξη αναφορικά με την ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται στα τηλ. 210-3726366, 210-3726367 ή μέσω του email: ikywebsupport@iky.gr


Οι συνεργάτες του ομίλου, διαθέτουν πολύτιμη εμπειρία και είναι άρτια εξειδικευμένοι, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν διπλωματικές εργασίες και πανεπιστημιακές εργασίες καθοδηγώντας μεθοδικά τους σπουδαστές / σπουδάστριες. Είναι κατάλληλα καταρτισμένοι να παρέχουν συμβουλευτική κατά την εκπόνηση φοιτητικών εργασιών και την κατάλληλη υποστήριξη σε πτυχιακές εργασίες. Ειδικότερα, αναλαμβάνουν με επιτυχία εκπόνηση πτυχιακών εργασιών και κατά την εκπόνηση διπλωματικών εργασιών όλων των επιστημονικών πεδίων. Αναλαμβάνονται υπεύθυνα πανεπιστημιακές εργασίες όλων των κλάδων εξειδίκευσης. Ειδικότερα, αναλαμβάνονται φοιτητικές εργασίες οικονομικών, διπλωματικές εργασίες πληροφορικής, πανεπιστημιακές εργασίες επιστημών υγείας, πτυχιακές εργασίες επιστημών αγωγής, μεταπτυχιακές εργασίες θετικών επιστημών, καθώς και φοιτητικές εργασίες πολυτεχνικών επιστημών.