Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ

Ο εκπαιδευτικός όμιλος παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες προς τους σπουδαστές, ενώ παράλληλα αναλαμβάνεται η εκπόνηση εργασιών σε συνδυασμό με στατιστικές αναλύσεις. Συγκεκριμένα, αναλαμβάνονται με υπευθυνότητα από καθηγητές υψηλής πανεπιστημιακής κατάρτισης:


 • Διδασκαλία πανεπιστημιακών μαθημάτων σε φοιτητές, στα γνωστικά τους αντικείμενα.
 • Διδασκαλία στατιστικών και σχεδιαστικών προγραμμάτων.
 • Εκμάθηση προγραμμάτων ξένων γλωσσών.
 • Εκμάθηση προγραμμάτων πληροφορικής (γλώσσες προγραμματισμού).
 • Προετοιμασία για κατατακτήριες εξετάσεις.
 • Προετοιμασία για διαγωνισμούς του δημοσίου.
 • Υποστήριξη σε παρουσιάσεις των project των φοιτητών (power point).
 • Παροχή επικυρωμένων και ορθών μεταφράσεων συγγραμμάτων και επιστημονικών άρθρων.
 • Σύνταξη βιογραφικού, με σκοπό ν’ ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις του ανταγωνισμού στο εργασιακό περιβάλλον.

ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η διαδικασία ανάληψης της επιστημονικής εργασίας περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:

 • Ο / Η ενδιαφερόμενος / η φοιτητής / φοιτήτρια αποστέλλει την εργασία συμπληρώνοντας τη φόρμα υποβολής, ή εναλλακτικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας.
 • Ο Υπεύθυνος Σπουδών επικοινωνεί με τους συνεργάτες, οι οποίοι με βάση το βιογραφικό τους σημείωμα, κρίνονται ικανοί για τη σωστή καθοδήγηση της εργασίας.
 • Οι ενδιαφερόμενοι συνεργάτες αξιολογώντας τις ιδιαιτερότητες της επιστημονικής εργασίας, προβαίνουν στην εκτίμηση του κόστους ανάληψης της.
 • Ο Υπεύθυνος Σπουδών μεταβιβάζει την οικονομική προσφορά του συνεργάτη προς τον ενδιαφερόμενο / η φοιτητή / φοιτήτρια.
 • Σε περίπτωση που επιτευχθεί συμφωνία, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί προκαταβολή μέρους του ποσού ανάθεσης της εργασίας, ώστε να ξεκινήσει η επιστημονική υποστήριξη στη συγγραφή της.
 • Η ολοκλήρωση της ακαδημαϊκής υποστήριξης της τελικής εργασίας πραγματοποιείται έπειτα από την εξόφληση. Στην περίπτωση που θα χρειαστούν διορθώσεις, δεν υπάρχει οικονομική επιβάρυνση και συμπεριλαμβάνονται στη συμφωνηθέντα τιμή.
 • Τελικά πρέπει να τηρούνται οι όροι συνεργασίας, για την προσφορά υψηλής ποιότητας υπηρεσιών.

Ο Υπεύθυνος Σπουδών είναι στη διάθεση για περαιτέρω επεξηγήσεις, είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω chat room.

ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τηρείται η εκπτωτική πολιτική του ομίλου, τόσο στην περίπτωση διδάκτρων προγραμμάτων εκμάθησης, όσο και για εξ’ αποστάσεως υπηρεσίες. Ισχύει για επικύρωση συμμετοχής ενδιαφέροντος σε δύο προγράμματα εκμάθησης ή άλλες υπηρεσίες.

Παράδειγμα εκπτωτικής πολιτικής αποτελεί η συμμετοχή σ’ ένα προγράμμα εκμάθησης πληροφορικής και παράλληλα σ’ ένα πρόγραμμα ξένων γλωσσών, με έκπτωση 10% στα δίδακτρα συνολικά, ή η ανάληψη δύο πανεπιστημιακών εργασιών, με έκπτωση 10% στο αρχικό κόστος.


Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο – Συγγραφή Φοιτητικών Εργασιών – Εκπόνηση Πτυχιακών – Εκπόνηση Διπλωματικών – Φοιτητικές Εργασίες Θεσσαλονίκη – Φοιτητικές Εργασίες Αθήνα