Μεταφράσεις
3 Μαΐου, 2019 Φοιτητική Ενημέρωση 0 Comment

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ανακοίνωσε την προκήρυξη διδακτορικών θέσεων με σκοπό τη διεξαγωγή έρευνας στον τομέα της γεωργίας και της εφαρμοσμένης φυσιολογίας των φυτών.

Οι σπουδαστές που ενδιαφέρονται για μία εκ των θέσεων, θα πρέπει να προσκομίσουν στη γραμματεία του τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου τα σχετικά έγγραφα. Θα πρέπει να συνοδεύεται η αίτηση με συστατικές επιστολές, αντίγραφο πτυχίου και πιστοποιητικό καλής γνώσης της αγγλικής.

Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων έχει οριστεί έως τις 7 Μαΐου 2019.


Ο εκπαιδευτικός όμιλος ΄΄PIONEERING EDUCATION΄΄, διαθέτει τους κατάλληλους συνεργάτες, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να καθοδηγήσουν σωστά τους σπουδαστές κατά την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας ή και κατά την συγγραφή διδακτορικής εργασίας . Αναλαμβάνονται με υπευθυνότητα μεταπτυχιακές εργασίες οικονομικών, διπλωματικές εργασίες πληροφορικής και διδακτορικές εργασίες διαφόρων κλάδων.