Εργασίες ΕΑΠ
13 Μαΐου, 2019 Φοιτητική Ενημέρωση 0 Comment

Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών προκήρυξε είκοσι θέσεις για απόφοιτους μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών Πανεπιστημίων εσωτερικού ή εξωτερικού, με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής έρευνας. Αξίζει να επισημανθεί η οικονομική ενίσχυση του προγράμματος του διδακτορικού κύκλου σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών στους υποψηφίους διδάκτορες, διότι καλύπτεται συνήθως οικονομικά από τα ερευνητικά κονδύλια του τμήματος.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν, το αργότερο μέχρι στις 30-05-2019 την αίτηση εισαγωγής μέσω της δικτυακής πύλης: https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm


Ο εκπαιδευτικός όμιλος ΄΄PIONEERING EDUCATION΄΄, είναι σε θέση να υποστηρίξει τους σπουδαστές κατά την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής παρέχοντας την κατάλληλη επιστημονική καθοδήγηση. Παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα συμβουλευτικής σε συγγραφή εργασιών σε μεταπτυχιακές εργασίες και πτυχιακές εργασίες όλων των κλάδων σπουδών. Συνεπώς, υπάρχει η δυνατότητα υποστήριξης στις φοιτητικές εργασίες και στις διπλωματικές εργασίες οικονομικών, παιδαγωγικών, πληροφορικής, επιστημών υγείας και πολυτεχνικών σχολών.